21:14

Our to-read list

Rozmýšľali sme aký článok by sme tentokrát dali, a rozhodli sme sa, že tentokrát dáme knihy, ktoré sa chystáme čítať :) Maggie:  Anotáci...
11:31
Tak ž e rozhodli sme sa spravi ť rozhovor v ktorom sa mô ž et e o nás adminkách nie č o dozvedie ť :) a zistíte aký ž áner, kniha, séria...
Používa službu Blogger.